top of page

שלט כניסה לבית הוא בעצם חלון הראוה שלנו, הרושם הראשוני שמציג אותנו לסביבה החיצונית ולכן תפקידו חשוב ביותר. שלט לדלת מעוצב של גלא, מציג אותנו לזולת כאנשים שאכפת להם מהבית שלהם.

שלטים לדלת