top of page

מזוזות מעוצבות

מזוזה היא תשמיש קדושה הקבוע במשקוף הדלת ומטרתו לשמור על דיירי הבית. גלא שמה לה למטרה לקחת את המוצר המסורתי הזה ולתת לו טוויסט מודרני וקליל כדי שיוכל להתאים לבית המעוצב שלכם.