top of page

קולקציה בוטנית

המוצרים בקולקציה הזו צוירו באהבה לעולם המופלא של הצמחים והפרחים ומתוך מחשבה שמוצרים אלו יכניסו צבע שמחה ופריחה לבית האישי שלנו.