top of page

תקנון אתר

תנאי שימוש כלליים

אתר זה הינו בבעלות גל אלמוג (להלן: המעצבת) ובעלת המותג GALA (להלן: החברה), ומנוהל ומופעל על ידה באופן בלעדי.

השימוש באתר מותנה בקבלת הסכמת המשתמש לכל ההוראות הכלולות בתקנון זה, לפיכך את/ה מתבקש/ת לקרוא בקפידה את כל הוראות התקנון בטרם תעשה שימוש באתר. במידה ואינך מסכים לאחת מהוראות האתר, את/ה מתבקש/ת לצאת מהאתר ולא לעשות בו שימוש. 

האמור באתר מתייחס לגברים ונשים כאחד.

אחריות

לכל המוצרים אחריות של חצי שנה מיום הקניה. 

האחריות אינה כוללת נזק משימוש בלתי סביר במוצר, מכה או נפילה.

על אחריות הלקוח/ה להגיע לסטודיו עם המוצר שזקוק לתיקון או לשלוח אותו בדואר רשום עם מספר מעקב.

אמצעי תשלום

הקנייה והתשלום דרך האתר אפשרית באמצעות כרטיסי אשראי ופייפאל בלבד. 
ביצוע הרכישה דרך האתר מותנה בקבלת אישור כנדרש מחברת האשראי.   

תצלומי הפריטים באתר

תצלומי הפריטים באתר מיועדים להמחשה בלבד. המעצבת עושה ככל שביכולתה כדי שתצלומי הפריטים ישקפו את המראה בפועל של המוצרים. יחד עם זאת ייתכנו הבדלים שמקומם במגבלות טכניות. מובהר בזה כי למעצבת לא תהיה אחריות כלשהי בגין ההבדלים הנ״ל

אבטחת מידע ופרטיות

הנהלת האתר רשאית להשתמש במידע המופיע בטופס ההזמנה על מנת לספק את ההזמנה.

מידע אישי זה לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות ולא יועבר לצד שלישי ללא אישור מפורש מהלקוח.

החברה מתחייבת שלא לעשות שום שימוש בפרטי הלקוח שהוזנו באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר ביצוע ההזמנה והעברת מידע נוסף ללקוח.

החברה אינה אוגרת מידע הנוגע לאמצעי החיוב האישיים של לקוחותיה.
החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר במטרה לשמור ככל הניתן על סודיות ופרטיות המשתמשים. החברה משתמשת בשירותיהן של חברת WIX ומקס לאומי לסליקת כרטיסי אשראי ואבטחה לצורך בדיקת ואבטחת המידע. חברות אלה עומדות בתקנים קפדניים של נהלי אבטחת מידע. בנוסף, האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL המבטיח הצפנה של המידע המועבר בין הדפדפן (בבית הלקוח) לאתר (קרי שרת האינטרנט המאחסן את עמודי האתר).
החברה לא תישא באחריות על מידע שנגנב/דלף וגרם נזק ללקוח בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, במקרים שאינם בשליטה ו/או במקרים הנובעים מכוח עליון.
החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה או אצל מי מספקיה.

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר זה הכוללים זכויות יוצרים, זכויות הפצה, סודות מסחריים, סימני

המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועמוד האתר, הן באשר לתכנים

המופיעים בו הינן רכושה הבלעדי של הנהלת האתר.

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או

מהאתר, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם הנהלת האתר.

דין וסמכות שיפוט -

 פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי בלבד.

bottom of page