top of page


החמסה משמשת כהגנה מפני עין הרע וסגולה למזל טוב ולכן נהוג לתלותה בפתח הבית. גלא שמה לה למטרה לקחת את המוצר הזה ולתת לו טוויסט מודרני וקליל כדי שיוכל להתאים לבית המעוצב שלכם.

חמסות מעוצבות