top of page

שעוני קיר מעוצבים

בעידן שבו השעה גלויה בפנינו כל הזמן כמעט ממסך הטלפון שאיתנו, לשעון הקיר נשאר תפקיד קטן בלהציג את השעה ותפקיד גדול כאביזר עיצובי לבית. השעונים של גלא מציגים את השעה בצורה ברורה וקריאה גם מרחוק אך חשוב מזה הם מתפקדים כתמונה צבעונית ומרהיבה על קירות הבית.